Download Kongsvinger og Omegn BBL mod apk v5.0.2 for Android

Name Kongsvinger og Omegn BBL
Category Shopping
Size 40.5MB
Popularity 1247
Publisher BBL Pivotal as
Score 6.0
Publish Date 03/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play Kongsvinger og Omegn BBL Google Play

Mod Info:

Kongsvinger og Omegn BBL

Kongsvinger og Omegn BBL Game Introduction :

Appen for kunder av Kongsvinger BBL gir kundene rask tilgang til informasjon om bolig, medlemsfordeler og Portalen for styremedlemmer.

Funksjoner:
• Tilgang til medlemsbeviset, medlemsfordelene og bonusopptjening for Kongsvinger BBL medlemmer
• Tilgang til Min side med full oversikt over ditt medlems- og boforhold hos Kongsvinger BBL
• Tilgang til boliger utlyst på forkjøpsrett
• Tilgang til Portalen for styremedlemmer

Kongsvinger og Omegn BBL Game screenshot :

Kongsvinger og Omegn BBL

Kongsvinger og Omegn BBL

Kongsvinger og Omegn BBL

Kongsvinger og Omegn BBL

Kongsvinger og Omegn BBL (40.5MB)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *